ВУЗ ШАГ
 
Комунальний дошкільний навчальний заклад "КАЗКА"
 
_

Методична робота

Пріоритетні завдання на 2017 -2018 навчальний рік:

 

І.1. Cпрямувати роботу з формування екологічної культури у дітей, мислення, формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, яке будується на базі екологічної свідомості та в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

І.2. Cпрямувати роботу по формуванню у дітей елементарних економічних понять, моральних почуттів та якостей, необхідних для успішної економічної діяльності, розвитку інтересу до економічної сфери життя, формування навичок соціально-економічної поведінки;

І.3. Підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітньо-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій, спрямованих на професійне зростання творчої активності педагогів та формування основ інформаційної культури у дітей дошкільного віку.

І.4. Створювати організаційно-педагогічні умови для розвитку інноваційного освітнього простору, підвищення якості інноваційної діяльності.

І. 5. Продовжувати створювати умови для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи фізкультурно-оздоровчого напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

І.6. Продовжувати відпрацювати механізми наступності між дошкільною,  початковою ланками освіти та батьківською громадськістю  щодо розвитку, виховання і  навчання дітей у певному віковому періоді.

І.7. Залучати батьків до створення належних умов успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі, заохочувати їх до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги.

 

 

Організація та участь, роботи методичних об’єднань, ШМП

Школа передового педагогічного досвіду  - керівник Кирилова О.В.

Методичне об’єднання вчителів - логопедів  - керівник Ваніфатьєва В.В.

Методичне об’єднання  інструкторів з фізичного виховання – керівник Бородіна Т.В.

Школа молодого педагога «Сходинки до майстерності» - керівник Личана О.В.

Школа батьківства «Паросток» - керівник Кирилова О.В.

 

Творчі групи:

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

«Сенсорна кімната Снузлін»

«Музейна педагогічка»